Zmniejszenie wynagrodzenia

Wynagrodzenie robotników może być zmniejszone, jeżeli wykonane roboty są złej jakości.
W przemyśle wyodrębnioną grupą społeczną jest przedsiębiorstwo lub jego wyodrębniona część: zakład, oddział. W budownictwie taką grupę stanowi przede wszystkim załoga budowy. Nie jest to grupa tak stała jak w przemyśle, jednak w ramach jednej budowy nawiązują się więzi społeczne i powstają sprzeczności. Może to być więź zawodowa, wspólnej pracy, koleżeństwa, hierarchii lub więź wspólnych interesów. Analogiczne sprzeczności występują wtedy, gdy brak wymienionych więzi.

Podobne wpisy