Zjednoczenia

Grupowanie przedsiębiorstw przyjmuje w zasadzie formę zjednoczenia. Obejmuje ono na ogół jednostki o tym samym charakterze wytwórczości lub określone obszary, pokrywające się przeważnie z administracyjnym podziałem na województwa, jak to ma miejsce np. w odniesieniu do przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

Podobne wpisy