Zjednoczenia specjalistyczne

Zjednoczenia specjalistyczne tworzone są na zasadzie grupowania przedsiębiorstw o jednakowym lub podobnym profilu produkcji. Specjalistyczne zjednoczenia branżowe, jak np. Zjednoczenie Konstrukcji i Urządzeń Stalowych „Mostostal”, obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju. Odrębną grupę natomiast stanowią specjalistyczne zjednoczenia branżowe grupujące przedsiębiorstwa przemysłu materiałów budowlanych, jak np. Zjednoczenie Przemysłu Betonów, i obejmujące swoją działalnością teren całego kraju. Zjednoczenia specjalistyczne pełnią rolę wiodącą w stosunku do wszystkich przedsiębiorstw, podległych innym zjednoczeniom na terenie całego kraju, wykonujących ro¬boty należące do specjalności danych zjednoczeń. Na przykład, Zjednoczenie Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych pełni rolę wiodącą w stosunku do wszystkich przedsiębiorstw instalacji sanitarnych w całym kraju.

Podobne wpisy