Zdolność produkcyjna

Zdolnością albo mocą produkcyjną przedsiębiorstwa lub budowy nazywamy maksymalną produkcję, jaka może być wykonana w określonej jednostce czasu przy zachowaniu racjonalnego przebiegu procesu produkcyjnego. Zdolność produkcyjną określa się ilością będących do dyspozycji: robotników, materiałów i maszyn. Jest to więc wielkość teoretyczna, która może być osiągnięta jedynie wówczas, jeżeli wyżej wymienione środki produkcji zostaną w odpowiednim stopniu wykorzystane.
W procesie produkcyjnym biorą udział trzy czynniki produkcji: siła robocza, środki pracy (maszyny, narzędzia, sprzęt i urządzenia) oraz przedmioty pracy, czyli surowce i materiały. Aby proces produkcyjny mógł odbywać się i przebiegać sprawnie, bez zahamowań, poszczególne czynniki produkcji powinny znajdować się w odpowiednich ilościach. Jeżeli natomiast jeden z nich będzie w ilości zbyt małej w stosunku do pozostałych, to fakt ten spowoduje ograniczenie produkcji, gdyż odbywać się będzie ona mogła tylko na takim poziomie, jaki wyznaczy ten właśnie czynnik, a pozostałe czynniki będą niewykorzystane. Gdy np przy wykonywaniu dekowań będziemy mieć dostateczną ilość materiału drzewnego i pił tarczowych, lecz nie będziemy dysponowali przyczynami i skutkami, jakie zachodzą w organizacji pracy. Prawa ogólne organizacji pracy omówiono niżej.

Podobne wpisy