Zasady rozmieszczania środków transportu pionowego

Skoro już potrafimy określić liczbę niezbędnych środków transportu pionowego na placu budowy, należy jeszcze zapoznać się z zasadami ich rozmieszczenia. Ogólnie należy się kierować zasadą, aby rozmieszczenie środków transportu pionowego stwarzało możliwości dostarczenia elementów czy materiałów do miejsc ich wbudowania.
Realizacja tej zasady zależy od tego czy środek transportu pionowego jest ruchomy, czy też stały. O ile żurawiem wieżowym dostarczamy w pojemniku beton do miejsca ułożenia w stropie, o tyle przy zastosowaniu do transportu wyciągu szybowego beton dostarczony w japonce będzie trzeba podwozić na poziomie kondygnacji. Stałe urządzenia transportu pionowego należy tak sytuować, aby długość drogi jazdy na górze z materiałem do miejsca jego wbudowania nie przekraczała 20 m.

Podobne wpisy