Zasady podziału na działki montażowe

Przystępując do projektowania organizacji montażu budynku pierwszą czynnością jest podział rzutu budynku na działki montażowe. Przy podziale na działki montażowe należy przestrzegać następujących zasad:
— działka montażowa powinna stanowić statycznie i konstrukcyjnie zamkniętą całość (np. zmontowane elementy ścienne na działce przykryte elementami stropowymi),
— wielkość działki montażowej powinna być dobrana w ten sposób, aby wszystkie elementy na działce mogły być zmontowane w ciągu jednej zmiany roboczej (30^40 elementów na zmianę),
— należy przyjmować zasadę montowania wszystkich działek na poziomie danej kondygnacji, a następnie przechodzić do montażu wyższej kondygnacji.

Podobne wpisy