Zarząd

Zarząd przedsiębiorstwa stanowi hierarchiczną strukturę. Najwyższą władzą jest dyrektor, któremu podlegają bezpośrednio jego zastępcy, im z kolei — kierownicy działów, a tym wreszcie poszczególni pracownicy. Są tu więc cztery szczeble hierarchicznego zarządzania.przystąpimy do omówienia jego zadań i uprawnień, należy wyjaśnić, co to jest księgowość.

Podobne wpisy