Zapotrzebowanie maszyn

Zapotrzebowanie maszyn i sprzętu sporządza się w oparciu o zestawienie maszyn i sprzętu oraz harmonogramy, które są częścią projektu organizacji budowy i robót. Zapotrzebowanie w formie karty podaje nazwę maszyn lub sprzętu, ich charakterystykę techniczną i ilość. W zapotrzebowaniu tym, które kieruje się do bazy maszyn i sprzętu, należy podać terminy dostarczenia poszczególnych maszyn i sprzętu, oraz przewidywany harmonogramami okres eksploatacji.

Podobne wpisy