Zakup i kontrola materiałów

Jeżeli w umowie z góry nie określono dokładnych terminów dostaw, każdorazowa dostawa materiałów odbywa się na podstawie wydawaniem materiałów zajmują się magazynierzy. Do ich obowiązków należy szczególna ochrona powierzonych im materiałów i przedmiotów przez właściwe przechowywanie i konserwację.
Racjonalna gospodarka materiałowa w budownictwie polega m.in. na bezpośrednim przewożeniu zakupionych materiałów z bocznic kolejowych lub składów dostawców na place składowe poszczególnych budów; dzięki temu zmniejsza się koszty transportu. W praktyce jednak, obok magazynów i placów składowych usytuowanych na poszczególnych budowach, przedsiębiorstwo musi niejednokrotnie tworzyć centralne magazyny i place składowe, z których zaopatruje się poszczególne budowy.

Podobne wpisy