Zagadnienia ogólne

Roboty betoniarskie i żelbetowe mają przeważnie charakter masowy, przy czym występują one najczęściej jako roboty prowadzące. Z tego względu sposób ich wykonywania powinien być zaprojektowany ze szczególną starannością. Przede wszystkim chodzi tu o skrócenie czasu wykonania oraz o uzyskanie jak największych oszczędności w zużyciu materiału na deskowania i rusztowania, z zachowaniem przepisów bhp.

Podobne wpisy