Zadania inwestora

Do zadań inwestora należy określenie i uzasadnienie przedmiotu zamierzonej inwestycji oraz warunków, jakim powinna ona odpowiadać. Inwestor powinien określić także miejsce, na którym inwestycja będzie realizowana, czyli ustalić lokalizację oraz podać termin realizacji obiektów.

Podobne wpisy