Wykorzystywanie projektu

Zasadniczą rolę w przygotowaniu produkcji na placu budowy spełniają: plan zagospodarowania placu budowy oraz projekty zaplecza technicznego budowy i karty technologiczne.
Odbiory końcowe przeprowadza się po ukończeniu budowy obiektu na podstawie dokumentacji technicznej inwestycji. Przy odbiorze stwierdza się zgodność wykonania robót lub budowy z dokumentacją techniczną inwestycji, zgodność z normami technicznymi i zgodność ilości robót i cen jednostkowych z podanymi w kosztorysie. Podstawą odbioru i rozliczeń robót lub obiektu są również rysunki wykonawcze, podające odchylenia lub zmiany, jakie zaistniały w czasie realizacji obiektu.

Podobne wpisy