Wskaźniki

Wskaźniki dotyczące ilości robót i ilości materiałów pozwalają na wstępne określenie potrzeb materiałowych (z rozbiciem na rodzaje) oraz ilości podstawowych rodzajów robót. Pochodną tych obliczeń może być określenie zapotrzebowania na sprzęt i transport. Wskaźniki dotyczące ilości robót i materiałów (dla budownictwa mieszkaniowego) podano w tab. 16-3, wskaźniki w liczniku odnoszą się do budynków niskich (do 5 kondygnacji), wskaźniki w mianowniku odnoszą się do budynków wysokich.
W miarę udoskonalania metod produkcyjnych oraz stosowania nowych, bardziej efektywnych rozwiązań w dziedzinie stosowania materiałów należy się spodziewać dalszego obniżenia wskaźników techniczno-ekonomicznych w budownictwie.

Podobne wpisy