Wskaźniki

Wskaźnikiem racjonalnego sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy jest obliczenie transportu poziomego na placu, wyrażone w tonometrach lub w tonokilometrach. Im mniejszy jest ten wskaźnik, tym lepiej jest opracowany plan zagospodarowania placu budowy.Elementy zagospodarowania placu budowy należy, w myśl po¬wyższej zasady minimum transportu, sytuować w zasadniczych trzech strefach. Najbliżej wznoszonego obiektu i w bezpośrednim zasięgu podnośników należy umieścić składy materiałów i elementów bezpośrednio wbudowywanych (cegła, prefabrykaty itp.) oraz wytwórnie masy betonowej i zapraw wraz ze związanymi z nimi składami i magazynami. W drugiej strefie umieszcza się część warsztatową, jak warsztaty ciesielskie, zbrojarskie, kowalsko-ślusarskie itp. Trzecią strefę zagospodarowania placu budowy stanowią budynki administracyjno-socjalne itp.

Podobne wpisy