Woda

Ilość wody potrzebną do produkcji obliczamy na podstawie wskaźników, przyjmując największe nasilenie robót. Dla przykładu podaje się, że do przygotowania 1 m3 betonu potrzeba ok. 300 litrów wody, a do zgaszenia 1 tony wapna potrzeba 3000 litrów wody.Zużycie wody na potrzeby gospodarcze i sanitarnohigieniczne obliczamy na podstawie liczby robotników jednocześnie zatrudnionych na placu budowy, przyjmując na jednego robotnika 12 litrów na 1 zmianę. Dla natrysków i kąpieli przyjmuje się 30 litrów na zmianę dla jednego robotnika.Zużycie wody na cele przeciwpożarowe określa się 10 1/sek.

Podobne wpisy