Wiadomości ogólne

Jak wiadomo z poprzedniego rozdziału, podstawą realizacji budowy jest dokumentacja inwestycji. Jest to zbiór dokumentów określających nie tylko sposób rozwiązania -zagadnień technicznych zamierzonej inwestycji oraz jej koszt. Dokumentacja ta musi również podać sposób rozwiązania zagadnień organizacyjnych zamierzonej inwestycji. Temu celowi służy projekt organizacji budowy, który jest integralną częścią dokumentacji i stanowi, obok projektu technicznego i rysunków roboczych, podstawę dla realizacji obiektu na placu budowy w sposób sprawny i ekonomiczny.
Podstawą dla projektowania organizacji budowy i robót są poszczególne części dokumentacji inwestycji. Projekt budowlany łącznie z opisem technicznym oraz rysunkami konstrukcyjnymi i roboczymi będzie stanowił punkt wyjścia do projektowania robót związanych z wznoszeniem budynku. Ilości robót podane w kosztorysie pozwalają określić ilości materiałów, nakładów robocizny, pracy sprzętu i maszyn, niezbędnych dla wykonania robót. Plan sytuacyjny będzie stanowił podstawę dla opracowania projektu zagospodarowania placu budowy.

Podobne wpisy