Wiadomości ogólne

Złożony charakter produkcji budowlanej wymaga odpowiedniego jej przygotowania oraz kierowania w trakcie jej realizacji. W budownictwie każdy najlepszy nawet program działania jest w rzeczywistości realizowany z zakłóceniami, wynikającymi z omówionych w poprzednich rozdziałach cech strukturalnej odrębności budownictwa. Przygotowanie produkcji budowlanej oraz kierowanie nią polega na maksymalnym eliminowaniu tych zakłóceń, względnie zmniejszeniu skutków zakłóceń w okresie wytwarzania produkcji.

Podobne wpisy