Wapno palone

Wapna palonego nie należy zbyt długo magazynować, lecz należy je gasić i przechowywać już jako wapno gaszone. Magazyny wapna palonego powinny być umieszczone przy skrzyniach do gaszenia wapna i przy dołach na ciasto wapienne. Głębokość dołów na ciasto wapienne wynosi 1,5-4-2,0 m. Wskutek gaszenia wapno znacznie zwiększa swą objętość. Z 1000 kg wapna palonego otrzymujemy 1,8-4-3,0 m3 ciasta wapiennego (górna granica jest osiągana przy wapnie tłustym). Czas dołowania wapna do zapraw wynosi 2-4-4 tygodnie. Czas dołowania wapna do tynków — co najmniej 2-4-3 miesięcy.

Podobne wpisy