Uzasadnienie do planu

W uzasadnieniu do planu przedsiębiorstwo powinno podać również podstawowe dane finansowe, relacjonując je do właściwych danych z innych części planu techniczno-ekonomicznego. Do tego celu należy wykorzystać materiały statystyczne za co najmniej 2 lata przed rokiem planowym. Z danych finansowych, które powinny być uwzględnione, w uzasadnieniu można — między innymi — wymienić:
— akumulację ze sprzedaży,
— wyniki działalności pozaoperacyjnej,
— straty i zyski nadzwyczajne,
— wynik bilansowy,
— kwotę funduszu zakładowego,
— kwotę odpisów przeznaczonych na fundusz rozwoju,
— przeciętny stan zapasów,
— wskaźnik zapasów w dniach,
— wielkość inwestycji przedsiębiorstw
,— wydatki poniesione na kapitalne remonty.

Podobne wpisy