Uwagi ogólne

Produkcję budowlaną dzieli się na:
— produkcję podstawową,
— produkcję pomocniczą.
Pojęcie zaplecza techniczno-usługowego obejmuje zarówno wewnętrze komórki produkcji pomocniczej przedsiębiorstwa budowlano-montażowego, jak również przeróżnego rodzaju specjalizowane przedsiębiorstwa: transportowe, sprzętowe, prefabrykacji, wytwarzające stolarkę budowlaną itp. Pojęcie to obejmuje oprócz tego zaplecze o charakterze socjalno-bytowym, jak np. hotele robotnicze, stołówki.

Podobne wpisy