Uwagi ogólne

Opracowanie ilustrujące planowy przebieg robót nazywamy harmonogramem. Harmonogram oprócz części obliczeniowej (analitycznej) posiada część wykreślną (graficzną), dającą jasny obraz przebiegu robót na budowie.
— wykonanie robót przygotowawczych, zagospodarowanie i uzbrojenie placu budowy,
— terminy rozpoczynania zasadniczych robót lub poszczególnych obiektów,
— terminy ukończenia zasadniczych robót lub poszczególnych obiektów;
— terminy oddania obiektu (lub obiektów) do użytku.

Podobne wpisy