Uwagi ogólne

Dokumentacja inwestycji jest to zbiór dokumentów określających sposób rozwiązania zagadnień technicznych zamierzonej inwestycji oraz jej koszt. Dokumentacja ta podaje również sposoby rozwiązań organizacyjnych zamierzonej inwestycji, [które są ujęte projektem organizacji budowy, stanowiącym integralną część tej dokumentacji.
Rysunki te noszą nazwę detali (szczegółów) i stanowią załączniki do poszczególnych projektów części budowlanej dokumentacji oraz do projektów branżowych. Nieodłączną część poszczególnych projektów stanowią kosztorysy szczegółowe, które są omówione w przedmiocie kosztorysowanie.

Podobne wpisy