Uwagi ogólne

W resorcie budownictwa, któremu podlegają przedsiębiorstwa budowlano-montażowe i który sprawuje koordynacyjny nadzór nad przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi podlegającymi radom narodowym, planowanie obejmuje swym zakresem również realizację inwestycji innych resortów oraz rad narodowych.
Planowanie w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych obejmuje zakres robót przewidzianych do wykonania przez to przedsiębiorstwo zarówno w wykonawstwie bezpośrednim, jak i w generalnym.

Podobne wpisy