Ustalanie wielkości zapasów materiałowych

Wiemy, że w każdym procesie produkcyjnym niezbędny jest pewien zapas materiałów, ponieważ zapewnia on ciągłość produkcji. Zapasy powinny się jednak kształtować na poziomie gospodarczo uzasadnionym.
Zasady ustalania norm i planowania zapasów w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych określa załącznik do zarządzenia nr 27 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 11 marca 1967 r. Mają one na celu stworzenie jednolitych podstaw i wskazanie sposobów ustalania uzasadnionej wielkości zapasów oraz trybu postępowania przy planowaniu zapasów w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.
Zasady, o których mowa, dotyczą normowania materiałów i planowania zapasów materiałów, wyrobów gotowych, towarów, nakładów przyszłych okresów, tymczasowych budynków i urządzeń budowy. Normy zapasów materiałów ustalają przedsiębiorstwa we własnym zakresie; podlegają one okresowej weryfikacji.
Poniżej podano pojęcie podstawowe oraz niektóre z zasad ustalania norm i planowania zapasów w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.

Podobne wpisy