Ustalanie czasu trwania

Właściwe ustalenie długości cyklu produkcyjnego zarówno dla poszczególnych robót, jak i dla całości budowy jest podstawą opracowań związanych z planowaniem przebiegu budowy w czasie.
Wiemy, że wykonanie budynku składa się z szeregu budowlanych procesów produkcyjnych, obejmujących różne rodzaje robót budowlano-montażowych. Czas trwania budowlanego procesu produkcyjnego (cyklu produkcyjnego) zależy od czasu trwania wchodzących w jego skład poszczególnych procesów roboczych. W każdym jednak wypadku można Wyodrębnić jeden rodzaj robót, które decydują o tempie wykonywania pozostałych robót. Będą to w zasadzie najbardziej skomplikowane pod względem technologicznym roboty lub najbardziej pracochłonne. Prace, których czas wykonania decyduje o terminie ukończenia pozostałych robót na budowie, nazywamy robotami prowadzącymi.

Podobne wpisy