Urlopy i świadczenia socjalne

W myśl ustawy z dnia 29 kwietnia 1969 r. o pracowniczych urlopach wypoczynkowych (Dz. Ust. nr 12) pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, w następującym wymiarze:
— 14 dni roboczych — po roku pracy,
— 17 dni roboczych — po trzech latach pracy,
— 20 dni roboczych — po sześciu latach pracy,
— 26 dni roboczych — po dziesięciu latach pracy.
Za dni robocze uważa się wszystkie dni z wyjątkiem ustawowo wolnych od pracy.
Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się:
— pracownikowi, który ukończył zasadniczą lub inną równo¬rzędną szkołę zawodową — przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
— pracownikowi, który ukończył średnią szkołę zawodową — przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat, a pracownikowi, który ukończył średnią szkołę zawodową dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych — 5 lat,
— pracownikowi, który ukończył średnią szkołę ogólnokształcącą — 4 lata,
— pracownikowi, który ukończył szkołę pomaturalną — 6 lat,
— pracownikowi, który ukończył szkołę wyższą — 8 lat.

Podobne wpisy