Uprzemysłowione metody produkcji

Stosowanie uprzemysłowionych metod produkcji budowlanej umożliwia:
1) racjonalną produkcję budowlaną najbardziej zbliżoną do warunków produkcji przemysłowej, umożliwiającą szerokie zastosowanie mechanizacji procesów wytwarzania elementów prefabrykowanych, transportu i montażu konstrukcji,
2) uniezależnienie wykonywania robót od zmiennych warunków atmosferycznych; dzięki stosowaniu metod uprzemysłowionych tzw. „procesy mokre” odbywają się w stałych zakładach produkcyjnych,
3) wydatne skrócenie czasu wykonania budowy, zmniejszenie liczby robotników zatrudnionych na budowie oraz lepszą organizację robót,
4) stosowanie prefabrykowanych elementów i ich produkcję
5) podniesienie elementu żurawiem, przemieszczenie go nad miejsce ustawienia i opuszczenie na wysokość ok. 30 cm nad poziomem ustawienia,6) opuszczenie elementu na ściśle wyznaczone miejsce, umocowanie go i zwolnienie haków żurawia.

Podobne wpisy