Układ rodzajowy

Układ rodzajowy grupuje jednorodne koszty według następującej nomenklatury:
— płace, obejmujące wypłaty z osobowego i bezosobowego fuduszu płac,
— ubezpieczenia społeczne,
— amortyzacja,
— materiały,
— usługi sprzętu,
— usługi transportowe,
— usługi remontowe,
— delegacje i przejazdy,
— inne koszty materialne,
— koszty niematerialne.

Podobne wpisy