Transport zewnętrzny

Do zadań transportu zewnętrznego należy dostarczanie na plac budowy materiałów, elementów budowlanych, prefabrykatów, maszyn, urządzeń i narzędzi. Transport ten jest dokonywany środkami własnymi przedsiębiorstwa wykonującego budowę lub przez przedsiębiorstwa transportowe. Środkami transportu zewnętrznego są przeważnie samochody, ciągniki z przyczepami, względnie tabor kolejowy (w wypadku gdy do budowy doprowadzona jest bocznica kolejowa).

Podobne wpisy