Transport wewnętrzny

Transport wewnętrzny na budowie obejmuje prze¬mieszczanie w obrębie placu budowy materiałów, elementów u prefabrykatów od miejsca ich składowania do miejsca wbudowania lub przetwarzania. Transport wewnętrzny dzieli się na: a) poziomy, b) pionowy, c) pionowo-poziomy i d) pochyły.

Podobne wpisy