Torowisko żurawi

Torowiska żurawi wieżowych sytuujemy wzdłuż budynku. Przy budynkach wysokich (budynki punktowe) może zajść konieczność sytuowania torowiska żurawia wzdłuż trzech ścian budynku (dwie ściany podłużne i jedna szczytowa). Takie usytuokres projektów organizacji budowy i robót oraz systematykę omówiono w rozdz. 15.

Podobne wpisy