Tarcica

Tarcica i okrąglaki powinny być składowane w stosy, czyli w tzw. sztaple. Ten sposób składowania pozwala na równomiernie przesuszenie oraz zabezpiecza drewno przed spękaniem i zagrzybieniem. Przed układaniem stosów należy przygotować legary do układania drewna. Legary te powinny opierać się na betonowych słupkach. Odległość sztaplowanej tarcicy od ziemi powinna wynosić 40-4-60 cm. Tarcicę należy układać w stosy według rodzaju drewna, jakości tarcicy oraz jej grubości. Tarcica mokra i półsucha powinny być składowane na przekładkach grucica ułożona w stosy powinna być przykryta dachem. Dach ten może być oparty na stosie i wykonany z desek gorszej jakości łub może być oparty na podporach ustawionych poza stosem.

Podobne wpisy