Szkolenia zawodowe

Warunkiem przyjęcia do pracy jest posiadanie przez przyszłe¬go pracownika wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do wykonywania określonej pracy. Minimalnym wymogiem zatrudnienia jest wykształcenie w zakresie szkoły podstawowej. Takie wykształcenie (i to nie zawsze) jest wystarczające dla robotnika niewykwalifikowanego. Zwykle pracownik powinien znać także przepisy bhp. Warunkiem uzyskania stanowiska robotnika wykwalifikowanego jest ukończenie zasadniczej szkoły budowlanej, kształcącej w odpowiednim zawodzie oraz odbycie praktyki produkcyjnej. Brak takiego wykształcenia może być dopuszczalny w stosunku do takich pracowników, którzy w młodości nie mogli ukończyć szkoły i którym wiek lub warunki uniemożliwiają uzu¬pełnienie wykształcenia, a jednocześnie długoletnia praktyka w zawodzie pozwala im na osiągnięcie odpowiedniej wydajności i jakości pracy. Wszyscy pozostali pracownicy są obowiązani do uzupełnienia swego wykształcenia w szkołach wieczorowych, a zawodowego — także w ramach szkolenia organizowanego przez zakłady pracy (przedsiębiorstwa).

Podobne wpisy