Struktura procesu

Dynamiczny rozwój mechanizacji, prefabrykacji i związanego z tym uprzemysłowienia budownictwa stwarza konieczność projektowania organizacji produkcji budowlanej. Znaczy to, że przy obecnym poziomie budownictwa projektowanie organizacji produkcji jest również ważnym i nieodzownym czynnikiem realizacji budowy, jak np. projektowanie konstrukcji czy instalacji.
Projektowanie organizacji produkcji budowlanej ściśle się łączy z podziałem pracy w budownictwie (podziałem budowlanego członków zespołów, uzyskano w budownictwie znaczny wzrost wydajności pracy, bez zwiększenia wysiłku fizycznego.
Zespół roboczy jest najmniejszą jednostką wykonawczą na bu-| dowie. Współczesna technika i technologia wykonywania robót | zmusza do tworzenia odpowiednio większych jednostek organizacyjnych. Dlatego też w nowoczesnym budownictwie zadania produkcyjne wykonywane są przez brygady (grupy). W ich skład wchodzą poszczególne zespoły. Liczba zespołów w brygadzie zależy od charakteru i wielkości wykonywanych robót. Zasadniczo skład brygady powinien być stały, ze względu na możliwość koordynacji pracy robotników i racjonalne jej zorganizowanie.

Podobne wpisy