Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniową należy składować na otwartym powietrzu w pobliżu drogi, po której jest ona dowożona, lub w pobliżu bocznicy kolejowej, o ile transport stali odbywa się koleją.
Dla właściwego wykorzystania miejsca wzdłuż toru lub drogi, należy plac przeznaczony na składowanie stali zbrojeniowej po¬dzielić na 8-r-lO przegród dla poszczególnych średnic stali. Przegrody te powinny być oddzielone od siebie rzędami słupków wkopanych w ziemię, po 4 słupki w rzędzie. Pierwszy rząd słupków powinien być nieco niższy niż poziom podłogi środka transportowego, którym stal będzie dowożona. Następne rzędy słupków należy obniżać stopniowo, tak by przy wyładunku można było ułożyć z nich pochyły pomost, umożliwiający przesuwanie stali przeznaczonej dla poszczególnych przegród. Szerokość przegród — od 0,7 do 2,0 m.

Podobne wpisy