Środki trwałe

Środki trwałe spełniają w procesie produkcji szereg różnorodnych funkcji. Produktywność tych środków ocenia się liczbą wyprodukowanych wyrobów. Ustala się bowiem jaką ilość pracy żywej, dzięki zainstalowaniu nowych środków trwałych, będzie można zaoszczędzić (zastąpić) lub w jakim stopniu stanie się ona lżejsza, mniej szkodliwa dla zdrowia itd.
Efektywność produkcyjna środków trwałych zależy od wydajności pracy żywej oraz intensywności wykorzystania środków trwałych. W tym ujęciu zarówno wydajność jak i intensywność środków trwałych odzwierciedlają poziom i zmiany techniki produkcji oraz techniczne warunki produkcji. W gospodarce rozwojowej obserwujemy nieustanny wzrost efektywności produkcyjnej aparatu wytwórczego. Urzeczywistnienie tego’ wzrostu nastąpi przede wszystkim w drodze inwestycji.

Podobne wpisy