Sprawozdawczość z zakresu transportu

Najważniejsze dane sprawozdawcze z zakresu transportu obejmują liczbę wykorzystanych jednostek taboru (np. liczbę rozładowanych wagonów kolejowych, posiadanych jednostek taboru samochodowego i konnego) oraz wartość i wielkość przewozów (podanych w tonach i tonokilometrach).

Podobne wpisy