Sprawozdawczość produkcji pomocniczej

Sprawozdania z wykonania planu produkcji pomocniczej ujmują produkcję gotową tak w jednostkach technicznych (m2, m3, szt., itd.) jak i wartościowo (w zł). Produkcja jest specyfikowana w układzie klasyfikacyjnym wyrobów. W ramach np. klasyfikacji produkcji zakładów stolarskich stosuje się podział na następujące wyroby: a) stolarka otworowa, b) inna stolarka budowlana, c) deski podłogowe, d) kostka podłogowa, e) deszczułki posadzkowe.

Podobne wpisy