Sprawozdawczość gospodarki materiałowej

Rodzaje materiałów używanych w budownictwie są różnorodne i dlatego sprawozdawczość nie obejmuje swoim zakresem wszystkich materiałów, a jedynie materiały ważniejsze, określone tzw. listami materiałowymi. Przedmiotem sprawozdawczości są przede wszystkim: zużycie materiałowe, stan zapasów materiałowych, a czasami przychody i rozchody materiałowe (rozchód jest pojęciem szerszym od zużycia — obejmuje jeszcze sprzedaż materiałów).

Podobne wpisy