Sprawozdawczość funduszu płac

Sprawozdawczość z wykonania funduszu płac polega na podawaniu w odstępach miesięcznych faktycznie dokonanych wypłat z osobowego funduszu płac, z podziałem na poszczególne grupy zatrudnienia oraz na podaniu w jednej sumie wypłat z bezosobowego funduszu płac.

Podobne wpisy