Składowanie materiałów

Podstawą do określenia wielkości magazynów i składów na budowie są:
— harmonogramy dostawy, zużycia i zapasu materiałów,
— normatywy powierzchni składowania.
Należy tu zwrócić uwagę, że oprócz magazynów na materiały przy poszczególnych warsztatach lub wytwórniach należy przewidzieć dodatkowe pomocnicze składy na gotowe wyroby, wykonywane na terenie budowy.

Podobne wpisy