Rozrachunek gospodarczy

Z istoty rozrachunku gospodarczego wynika jedna z podstawowych zasad tej instytucji, a mianowicie zasada rentowności, a więc zasada osiągania zysków. Z wygospodarowaniem nadwyżek (zysków) związane.są możliwości nie tylko rozwoju przedsiębiorstwa, przede wszystkim w drodze podejmowania inwestycji. Osiąganie zysków przynosi korzyści także załodze przedsiębiorstwa.W każdym przedsiębiorstwie tworzy się — jak o tym była mowa w rozdziale 5 — tak zwany fundusz zakładowy, którego część przeznacza się na nagrody i różne świadczenia dla pracowników.Szczegółowe przepisy, dotyczące sposobu tworzenia i rozdziału funduszu zakładowego zmieniają się, jednak istotne cechy i cel funduszu nie ulegają zmianie. Fundusz tworzy się z części zysku przedsiębiorstwa, który jest miernikiem oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, a przede wszystkim wyrazem oszczędności i gospodarności.Fundusz zakładowy może być wykorzystany na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników, na nagrody i inne świadczenia dla członków załogi przedsiębiorstwa, jak np. w zakresie potrzeb socjalno-bytowych — budowa ośrodków wczasowych, kolonijnych itp.

Podobne wpisy