Rodzaje luzów czasowych

— luz całkowity jest to różnica między najpóźniejszym a najwcześniejszym terminem zakończenia zdarzenia (NPK-NWK;) zwłoka ta nie wpływa na termin zdarzenia końcowego,
— luz wolny jest to różnica między najwcześniejszym terminem zakończenia czynności a najwcześniejszym terminem rozpoczęcia czynności następnej; zwłoka ta nie wpływa na żadne działanie związane,
— luz niezależny jest to zwłoka bez wpływu na jakiekolwiek działanie.

Podobne wpisy