Rady zakładowe

Przeważająca większość pracowników jest członkami związków zawodowych, które reprezentują interesy świata pracy w stosunku do przedsiębiorstw oraz prowadzą akcje socjalne, bytowe i kulturalne pracowników.
Najwyższym organem związkowym jest Centralna Rada Związków Zawodowych, której podlegają zarządy główne związków zawodowych, a tym z kolei — zarządy okręgowe w każdym województwie. Na terenie przedsiębiorstwa, w którym jest więcej niż 20 członków związku zawodowego, organem związku jest rada zakładowa, a przy mniejszej liczbie członków — delegat związkowy. Oba te organy są wybierane przez, członków organizacji związkowej w głosowaniu tajnym.
Przy małej liczbie pracowników członkowie rady zakładowej wykonują swoje czynności obok normalnych obowiązków, przy większej liczbie pracowników przedsiębiorstwo oddelegowuje członków rady zakładowej do pracy związkowej na okres kadencji i wypłaca im wynagrodzenie jak za czas urlopu.

Podobne wpisy