Rada techniczno-ekonomiczna

W każdym biurze projektów działa rada techniczno-ekonomiczna, jako organ doradczy dyrektora w sprawach organizacji biura i kierunków jego rozwoju, zatrudnienia i płac oraz przyjmowania i rozdziału zleceń. Rada wypowiada się również w sprawach rozwiązań technicznych, plastycznych i ekonomicznych ważniejszych projektów opracowywanych w biurze. Członków rady powołuje dyrektor spośród kierowników pracowni i innych doświadczonych pracowników.

Podobne wpisy