Racjonalna organizacja stanowiska

Znacznie sprawniej pracuje murarz na stanowisku roboczym, które ma przy stawianym murze zupełnie wolny pas powierzchni szerokości ok. 60 cm, drugi pas przeznaczony na materiały, ułożone w najdogodniejszym dla murarza porządku oraz również trzeci pas przeznaczony na dowożenie lub przynoszenie materiałów. Szerokość tych pasów oraz rozrównomiernej.

Podobne wpisy