Racjonalizacja

Poprzez działalność racjonalizatorską i wynalazczą robotnicy, technicy, inżynierowie i pracownicy naukowi — usprawniając doskonaląc istniejące systemy i metody pracy, maszyny i urządzenia oraz rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne— przyczyniają się do podnoszenia poziomu techniki i rozwoju gospodarki narodowej.

Podobne wpisy