Przyjmowanie do pracy

Przyjmowanie do pracy odbywa się na podstawie umowypracę między pracodawcą, którym jest kierownik przedsiębiorstwa lub osoba przez niego upoważniona, a pracownikiem. W umowie powinny być określone: miejsce pracy, rodzaj pracywysokość lub zasady wynagradzania. Umowa może być zawarta na okres próbny, który dla pracowników fizycznych nie może przekraczać 7 dni, a dla pracowników umysłowych 3 miesięcy, na okres wykonywania określonej roboty, na czas określony lub na czas nieokreślony.

Podobne wpisy