Przegląd okresowy

Przegląd okresowy dokonywany jest zwykle przez specjalnych pracowników w czasie przerw w pracy maszyny. Polega on na kontroli tych części obiektu, które specjalnie narażone są na zniszczenie, w celu stwierdzenia, czy nie zużyły się one w nadmiernym stopniu oraz na ewentualnym naprawieniu drobnych usterek.

Podobne wpisy