Przedsiębiorstwa budowlane innych resortów

Oprócz przedsiębiorstw budowlano-montażowych podległych Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, które stanowią główny trzon budownictwa, również inne ministerstwa dysponują własnymi jednostkami wykonawczymi.Mnisferstwo Komunikacji ma wiele przedsiębiorstw robót ko¬lejowych (PRK), przedsiębiorstw zabezpieczenia ruchu i łączności oraz przedsiębiorstw drogowych i mostowych.

Podobne wpisy